Water

WATER IN DE TUIN

Water is van levensbelang. Zonder water geen leven. Een gezonde bodem slaat veel water op waardoor planten goed kunnen wortelen en groeien. Naast grondwater of water in de bodem zorgt oppervlakte water voor veel leven. Naast dieren die hun hele leven doorbrengen in het water, zijn veel dieren zijn afhankelijk van oppervlakte water om te drinken, eieren af te zetten of te badderen. Libellen en andere insecten brengen het grootste gedeelte van hun leven als larve of nimf door in het water. Ook amfibieën leggen hun eieren in het water waarna de larven als ze volwassen zijn het water uit kruipen. Insecten, vogels en zoogdieren zoeken het water op om van te drinken. 


Juist op de rand van droog naar nat komt de grootste diversiteit aan planten en dieren voor. Met natuurlijke poelen, (zwem)vijvers, wadi's en drink/badderplekken kunt u veel betekenen voor allerlei planten en dieren. 


Wadi

Wadi is een Arabisch woord wat rivierbedding betekent. In het Nederlands staat wadi voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Het is een kunstmatige plek waar tijdens een hoosbui water verzamelt en langzaam in de grond mag trekken. Een wadi staat dus het merendeel van de tijd droog, maar kan in natte periodes vol staan met water. Het is dus een dynamische plek. Op dit soort plekken moet de begroeiing tegen deze dynamische omstandigheden kunnen en dat maakt wadi's tot bijzondere plekken.


Wadi's zijn strategisch gelegen en beschermen tegen een teveel aan water op plekken waar we dat niet willen. Het langzaam laten infiltreren van water in de bodem leidt tot een droogteresistentere plek rondom de wadi.

Wadi's zijn gemakkelijk en goedkoop aan te leggen. Ze hebben in principe weinig onderhoud nodig. Een kuil met begroeiing kan voldoende zijn, maar dat is niet op elke plaats en voor elke grond geschikt.


Ik koppel geregeld regenpijpen af en laat het regenwater dan, al dan niet met tussenkomst van een regenton, de tuin in stromen. Wadi's zijn leuke natuurlijke plekjes waar de dynamiek van heuvel, dal, droogte en nattigheid haar gang mogen gaan. Dit geeft een tuin een avontuurlijk en speels karakter. Zeker tijdens een flinke regenbui is het leuk om het water te zien stromen.


Vijver

Vijvers zijn er in verschillende vormen en maten. Ik leg zelf natuurlijke vijvers aan waarin veel aandacht uit gaat naar de oevers. De vijver moet voor verschillende dieren gemakkelijk toegankelijk zijn. Moerasgedeelten zijn erg gaaf door hun hoge biodiversiteit en aantrekkingskracht. Hier bloeien de mooiste planten. Omdat Nederland een delta is met oorspronkelijk veel moerassen, hoog- en laagveen is er een enorme variatie aan inheemse planten die in het moerasgedeelte een geschikt plekje kunnen vinden. 


Vijvers zijn plekken die veel aantrekkingskracht hebben, zowel op mensen en kinderen, als op dieren. Spelen met water en het zoeken naar waterdiertjes vinden kinderen geweldig. Een vijver levert echter ook gevaar op. In een land waarin we overal water hebben, is het juist van belang dat kinderen goed leren omgaan met (de gevaren van) water. Een vijver kan daar aan bijdragen.


Tegenwoordig zijn natuurlijke zwemvijvers helemaal in. De vijver wordt met behulp van planten, micro-organismen en waterdiertjes (een helofytenfilter) schoon gehouden. Dat gebeurt aan de randen, terwijl het diepe zwemgedeelte vrij gehouden wordt van beplanting om te kunnen zwemmen. Buiten het zwemseizoen is de zwemvijver niet anders dan een normale vijver.