Groendak

Daktuinen, groene gevels en groendaken


WATERHUISHOUDING • URBAN HEAT ISLAND-EFFECT • LUCHTVERVUILING • DAKBESCHERMING • ISOLATIE • BIODIVERSITEIT • BELEVING • CO2-OPVANG & O2-PRODUCTIE


Groen biedt veel voordelen voor u en uw omgeving. Op grote ongebruikte oppervlakken, zoals daken en gevels is groen een uitkomst. Op deze pagina geef ik een korte uitleg wat een groendak, daktuin of groene gevel is en waarom dit zo populair is. 


Groendaken, wat zijn dat?

Daken en afdakjes die men laat begroeien met planten worden groendaken genoemd. Dit kunnen platte, maar ook hellende daken zijn. Zelfs verticale muren kunnen tegenwoordig van groene beplanting worden voorzien. Dat kan met klimplanten, maar ook door speciale constructies aan te brengen waardoor nisjes worden gecreeerd waarin planten groeien. Een simpele versie van een groendak is het sedumdak. Dit is een dak met een mix van verschillende vetplanten. Vetplanten zijn van nature rotsplanten en deze kunnen goed tegen wind, droogte, kou en warmte. Een á twee keer per jaar onderhoud is voldoende. Een dak met kruiden wordt ook extensief onderhouden, maar biedt meer variatie in beplanting. De bloemen kleuren het dak en er komt meer leven op af. Ten slotte is er nog de daktuin. Een daktuin is een luxere versie van een groendak. Deze wordt intensief beheert. Men kan er bomen en struiken op planten, maar ook eetbare kruiden en planten. Vanwege het intensievere gebruik en een dikkere substraatlaag moet het dak wel meer draagvermogen hebben dan het sedumdak of het kruidendak. 


Voordelen van een groendak


Waterhuishouding

Groendaken houden veel water vast. De speciale infiltratiekratten bergen water waardoor het riool minder belast wordt, OOk de planten nemen veel water op. Tijdens zonnige periodes verdampt het water via de bladeren van planten en komt het in de lucht terecht om vervolgens als regen elders weer neer te komen. 


Verlaging urban heat island-effect

Steen houdt veel warmte vast. Vandaar dat het in steden warmer is dan op het platteland. In Nederland wordt het steeds warmer en dat kan tijdens hittegolven leiden tot klachten en gezondheidsproblemen. In het kopje waterhuishouding is uitgelegd dat een groendak veel water bevat. Op zonnige dagen verdampt veel water. Het verdampen kost energie, omdat deze energie verbruikt wordt, kan deze niet omgezet worden in warmte. Dit leidt ertoe dat de lucht boven een groendak minder opwarmt en een groendak bijdraagt aan de verlaging van het urban heat island-effect.  


Vermindering luchtverontreiniging

Planten zuiveren de lucht. Bomen en struiken zijn hier het best is vanwege hun omvang, maar ook kleinere planten hebben hun aandeel. 


Dakbescherming

Wind, zon (UV-straling) en neerslag zullen niet rechtstreeks meer op het dak terechtkomen. Ook zijn de temperatuurfluctuaties van een groendak minder. De levensduur van een dak kan door de aanleg van een groendak verlengd worden met wel 20 jaar!


Isolatie

Groene daken en gevels vormen een laag om het gebouw dat 's winters de warmte in het gebouw tegenhoudt en 's zomers de warmte van buiten buiten houdt. Groene daken en gevels leiden tot lagere energiekosten als de airco en de verwarming minder vaak aan hoeven. Naast isolatielaag voor warmte, houdt groen ook geluid en trillingen tegen. Het is vooral de dikte van de substraatlaag die geluidsgolven stopt.  


Biodiversiteit

Inheemse bomen en struiken in een daktuin zijn fantastisch, maar dit is niet op ieder dak haalbaar. Kruiden- en bloemrijke daken bieden een alternatief en ook met sedumdaken heb je voor verschillende dieren al heel wat te bieden ten opzichte van een dak zonder groen. Planten zijn goede verstopplekjes voor allerlei beestjes. Insecten, spinnetjes zoeken hier beschutting en naar voedsel. Afhankelijk van het groendak bieden bloeiende planten nectar en stuifmeel voor o.a. bijen en vlinders. Met de komst van insecten zullen ook vogels en misschien wel vleermuizen het dak komen bezoeken.


Beleving

Een groendak leeft en verandert in de loop van de tijd. Afhankelijk van de plantkeuze is het dak niet alleen groen, maar kan deze tijdens de bloeitijd in de mooiste kleuren veranderen. Een groendak biedt een vriendelijk en aantrekkelijk aanzicht. Uit onderzoek is gebleken dat mensen van groen rustiger worden. Groen vermindert stress en geeft meer ontspanning. 


CO2-opvang & O2-productie

Last but not least, planten halen koolstofdioxide uit de lucht en leggen dit vast om te kunnen groeien. Ze produceren zuurstof waardoor wij kunnen ademen.

Aardkracht Tuinen legt groendaken aan


Intussen heb ik ervaring met de aanleg van groendaken. Heeft u interesse in een groendak? Neem dan met mij contact op.